Marianne Sevåg presenterer Baldron og utvikling av økolandsby/økogård

Forenings møte 18 april 2012.

Marianne Sevåg forteller om Baldron og utvikling av økolandsby/ økogård på Østlandet for folkeopplysning inne byggebiologi og miljøkurs. Med innspill fra andre.

Presentert av Marianne og Raphael.

Baldron

Baldron er et bredt initiativ som omfatter en Ideell forening, med vekt på forskning, samhandling og utvikling, og et firma som forhandler helseprodukter – og gjennom sin virksomhet finansierer og drifter foreningen. Marianne Kleimann Sevåg og Ralph-Raphael Kleimann var initiativtakere til Baldron, og er fortsatt sentrale drivkrefter i arbeidet. Med tiden er aktiviteten utvidet, både med ansatte i firmaet, og med et stort nettverk av samarbeidspartnere.

Foreningen Baldron

er et møtested for tanker i tiden, for ideer til handling og verdig samhandling mellom mennesker og natur. Foreningen arrangerer utdanninger i byggbiologi og miljømedisin og utdanning av Hus og Helse Coach for å skape en helhetlig forståelse av livskvalitet og helse. Samtidig arrangerer Baldron seminarer og symposier, med to hovedarrangementer i året; Vannsymposiet i mars og El-symposiet i oktober. Begge disse er internasjonale forskningstreff med høyt kvalifiserte forskere fra hele verden. Et viktig anliggende for Baldron er å forbinde forskning fra øst og vest. Forskningen i Russland har for eksempel et mye sterkere fokus på lys og frekvenser i helsesammenheng, i motsetning til den ensidige bruken av farmasøytisk kjemi i vest.

Bonden og nomaden

I yngre steinalder ble menneskeheten delt i to; det var bonden som kultiverte jorda og nomaden som flyttet med dyra. Svært mange mennesker i dag søker kontakt med verden i en global orientering og reiser til alle kontinenter som moderne nomader. Samtidig lengter stadig flere etter å forbinde seg med jorda. Vår utfordring i dag ser ut til å være å forbinde disse to – bonden og nomaden – ved å legge til rette for bevegelse, og samtidig arbeid med jorda og tilknytning til et eller flere steder.

Future Design prosjekt

Baldron ønsker å bidra til utvikling av nye løsninger som trekker forskningen inn i et handlingsrom. Sentralt i dette står arbeidet med å finne en egnet gård: Den må være stor nok til å kunne bygge hus for mange mennesker – og med jord og skog som grunnlag for en bred aktivitet. I denne settingen vil vi skape et framtidsverksted, et møtested for unge og eldre. Her er intensjonen at individuelle initiativ kommer sammen med en sosial impuls og ny forskning, til et Future Design prosjekt!

Nettverk

er viktig – som stier mellom mennesker og gårder og land. Nettverket må i framtida også omfatte naturen. Baldron arbeider for samhandling med naturens vesener – både synlige og usynlige. En viktig målsetting er å skape større forståelse for det levende, og åpne for dialog med omgivelsen på et dypere plan. Nye løsninger for hus og helse, for vann, energi og dyrkingsmetoder, for entreprenørskapsideer, teknologi og utveksling, for nye måter å reise og leve og bo, for samhandling med individuelt pusterom og frihet til å prøve ut egne ideer. Da trengs det også en organisasjonsform og en økonomisk modell som støtter initiativ og utvikling, og samtidig et forskningsnettverk som gir tilgang til knowhow og arbeidsfellesskap. Ingen eier ideene, men vi arbeider sammen for at de kan bli fruktbare.

For mer informasjon se:

www.baldron.org

www.elsymposium.org

www.vannsymposium.no

www.byggebiologi.org