Kategori Nettverk samling

Nettverks-samling for økofellesskap

Norske Økosamfunns Forening (NØF) og Hurdal Økolandsby inviterer til storsamling under Bærekraftfestivalen i Hurdal. Vi ønsker å skape en møteplass for alle økosamfunn i Norge. Små og store, etablerte eller i startfasen. Bli kjent, samarbeid og deling av erfaringer… Program:Fredag…