Foredrag med Ross Jackson: Occupy World Street – A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform

Et åpent foredrag i regi av Miljøpartiet De Grønne Nesodden:

Ross Jackson:
Occupy World Street – A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform.

Mandag 17 september 2012.
19 – 21.00.
Sted: Tangenten, Nesoddens nye kommunesenter på Tangenåsen.

Se event: http://www.facebook.com/events/462036307160900/463105617053969

*

Norge og «Gaian League»

av Ross Jackson

For vanlige samfunnsborgere verden over blir det klarere for hver dag at det neoliberale økonomiske/politiske system som har dominert i verden de siste 30 år ikke fungerer for størsteparten av menneskeheten. Kjernen i systemet er fri flyt av kapital og varer samt deregulering og privatisering. Dette fungerer utmerket for det Occupy Wall Street bevegelsen kaller de «1%», hvis inntekt i USA økte med 200% (inflasjonsjustert) i perioden fra 1979-2007, mens de 90% på bunnen økte med kun 1%. Men for resten av oss betyr det konkursrammede land og et ødelagt økosystem som truer vår eksistens.

Det Neo-liberale Prosjekt

Det folk flest ikke er så klar over er at dette resultatet er nøyaktig det som var målet da det «Neo-Liberale prosjektet» (som tidligere sjefsøkonom i Verdensbanken Joseph Stiglitz har kalt mere «religion» enn «økonomi» ) ble lansert i verden av den rike Amerikanske høyrefløyen på 1980 tallet. Idag ropes det verden rundt etter et alternativ til det rådende systemet som er basert mere på menneskelige behov enn de store selskapenes behov. Men det vil ikke komme noen slike forslag fra de som har makten i USA, og indirekte i hele verden, nemlig den amerikanske «korporasjonsmakten», som har, i praksis, tatt over kongressen med støtte i amerikansk høyesterett, og som tilsynelatende er fornøyd med å se global sivilisasjon (inklusive USA) gå under, så lenge den beholder makten.

Gaian League

I min nye bok, Occupy World Street, prøver jeg å gå rett på dette problemet med en kritikk av det gjeldende økonomiske systemet, et konkret alternativ og en plan for å igangsette den. Alternativet er det jeg kaller Gaiansk Økonomi, som består av 2 hovedkomponenter. Først en økonomisk/politisk filosofi som definerer miljøvern og menneskerettigheter som øverst på regjeringens prioriteringsliste – foran økonomisk vekst, arbeidsplasser, produktivitet… foran alt. Vi snakker om å kunne overleve her! I praksis betyr det en gjennomført innføring av økologisk økonomi, en veletablert men marginalisert gren av økonomien.

For det andre må vi etablere nye internasjonale institusjoner som kan erstatte WTO, IMF og Verdensbanken, fordi disse er alle skapt for å gjennomføre neoliberal økonomi, og er derfor en del av problemet. Jeg kaller denne nye organisasjonen for Gaian League. Medlemmer skal avgi sin suverenitet til Gaian League på to og bare to områder; miljøpolitikk og menneskerettigheter. Alt annet er desentralisert i en verden med et mangfold av uavhengige stater, hver i kontroll av sin egen økonomi og prioriteringer.

Å komme dit
Å etablere en ny overnasjonal organisasjon er ingen enkel oppgave. I praksis ser jeg for meg at de første medlemmene vil være relativt få, kanskje bare 6 eller 7 land, hvor andre blir medlemmer senere. Dette er måten alle store internasjonale organisasjoner begynte (e.g. League of Nations, FN, EU). Grunnleggerne må innføre økologisk økonomi som statlig politikk, og etablere et antall nye institusjoner som tar avgjørelser. Det er kritisk at de presenterer prosjektet til verden som en struktur som er formet for å imøtekomme behovene til hele verdenssamfunnet, og ikke bare deres egne behov. Mitt forslag inkluderer 8 nye institusjoner: en handelsorganisasjon, en clearing union, en utviklingsbank, et Kongress, en rettsinstans, et direktorat, en ressurs styre og en valgt råd med «vise eldre».

Hvem kan lede an?

Som nevnt, har USA i praksis gitt opp enhver form for globalt lederskap, og følger sine egne kortsiktige interesser uansett konsekvensene. EU, riktignok mere oppmerksom på bærekraft, følger i praksis USAs håpløse politikk med å fremme videre økonomisk vekst som en løsning istedenfor å se det som problemet som forårsaker overutnyttelse av økosystemet. Globalt lederskap må komme fra et annet sted på nåværende kritiske tidspunkt. Jeg foreslår at det kan komme fra noen mindre, mere fleksible utviklingsland og noen av de mindre industrialiserte land, som samarbeider om å etablere Gaian League.

Norge som leder?

I min bok nevner jeg Norge som et land som har alle de nødvendige egenskapene til å kunne ta ledelse – en høyt utviklet global bevissthet, en klar forståelse av behovet for miljøvern og å beskytte menneskerettighetene, og en hang til uavhengighet i internasjonale saker. Svært viktig er det også at Norge ikke er medlem av EU. Mitt adopterte land – Danmark – som også kan virke som en ideell kandidat ved første blikk, kan ikke like lett ta på seg rollen som grunnlegger pga dansk EU medlemskap. Utfordringen for Danmark er at som grunnlegger av Gaian League måtte de melde seg ut av både WTO og EU, fordi begge disse organisasjonene forbyr bruk av kapital kontroll og proteksjonisme, som er nødvendige betingelser for at medlemmer skal bli bærekraftige (dvs. de må kunne ekskludere produkter som er produsert til en lavere miljøstandard, og de må kunne styre private investeringer inn og ut av landet).

Verden roper etter ansvarlig lederskap i en tid hvor menneskehetens overlevelse er truet. Det er mitt håp at noen få av de mindre uavhengige landene vil høre ropet, og ta lederskap på vegne av 7 billioner verdensborgere.

Dansk/Kanadiske økonom Ross Jackson er forfatter av boka Occupy World Street: A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform (Chelsea Green, USA og Green Books, UK, 2012).

Erik Dammann, forfatter av Fremtiden i våre hender, sa om denne boka: “Jeg er begeistret! Det er den sterkeste og mest overbevisende kritikk av nyliberalismen og dens institusjoner og aktører jeg noensinne har lest! En slik bok har jeg ventet på lenge, den trengs!”

*

«Occupy World Street is a monumental and inspirational call to action–and a long-awaited blueprint for how the actions should be implemented.»
—John Perkins, author of Confessions of an Economic Hitman.

The «Breakaway Strategy» to Get the World Off Endless Growth and Empire

Ordinary citizens the world over have long paid the price for the swashbuckling behavior of the corporate and political elite. We’ve seen the reigning establishment widen the gap between rich and poor, champion endless growth on a finite planet, wreak havoc on developing nations, and ravage ecosystems in a mad race for natural resources.

Now, as demonstrators worldwide demand change, Occupy World Street offers a sweeping vision of how to reform our global economic and political structures, break away from empire, and build a world of self-determining sovereign states that respect the need for ecological sustainability and uphold human rights.

In this refreshingly detailed plan, Ross Jackson shows how a handful of small nations could take on a leadership role; create new alliances, new governance, and new global institutions; and, in cooperation with grassroots activists, pave the way for other nations to follow suit.

Foredraget vil bli holdt på engelsk, men Ross Jackson er bosatt i Danmark og snakker også flytende dansk. Selv om det ikke vil være oversettelse til norsk av foredraget, så vil han i diskusjon også kunne forstå noe norsk, eller oppklare ev vanskelige ord.

Gratis adgang.

Ross Jackson, an expert in international finance and operations research, has long been an innovative leader in both the business and NGO worlds. He is chairman of Gaia Trust, a Danish-based foundation that supports the Global Ecovillage Network and Gaia Education, as well as hundreds of sustainability projects in forty countries.

He is also director and owner of Urtekram, Scandinavia’s largest wholesale organic-food company, and former chairman of Gaiacorp, foreign-exchange consultants and hedge fund managers.

Jackson is the coeditor of When No Means Yes: Danish Visions of a Different Europe and Gaian Economics: Living Well Within Planetary Limits and author of And We ARE Doing It: Building an Ecovillage Future, among other books. He lives in Denmark.

http://www.occupyworldstreet.org/