Hvordan skape økonomi som gir arbeid og velferd

Hvordan kan vi skape en økonomi som gir arbeid og velferd for alle uten å overskride jordas økologiske tålegrenser?

Full dagskonferanse.

Grønn Hverdag og Dialogforum for ny økonomi holder åpent dagsseminar på Litteraturhuset i Oslo 18. september 2012 om behovet for en ny økonomi, en økonomi som er økologisk bærekraftig, sosialt rettferdig og reelt demokratisk. (Se program nedenfor.)

Systemanalytiker, aktivist og tidligere valutamekler Ross Jackson er blant innlederne. Han har vakt oppmerksomhet med boken Occupy World Street. A Global Roadmap for Radical Economic and Political Reform (2012).

Gjennom innledninger, dialog og temagrupper vil seminaret belyse mekanismene i dagens økonomiske system og hvilke konsekvensene det har for mennesker og natur.

Seminaret vil også fokusere på det positive alternativet: Hvordan kan vi skape en annen økonomi som gir trivsel for mennesker, lokalsamfunn og natur?

Et av Ross Jacksons forslag er at små stater som Norge går foran og etablerer globale Gaia-institusjoner for bærekraft og demokratisk styring av kapitalen.

Tid og sted for seminaret: 18. september 2012, fra kl. 9.00 til 16.00, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo.

Deltakeravgift inkludert lunsj er 300 kr

Påmelding  http://www.gronnhverdag.no/nor/Aktuelt/Seminar-om-ny-oekonomi-Occupy-World-Street

Med vennlig hilsen

Øyvind E. Hansen, faglig ansvarlig, 92 85 83 62,
og
Astrid Bjerke, arrangementsansvarlig, 97 01 26 31,

PROGRAM:

09.00 Utfordringer og løsninger

·       Øyvind E. Hansen, Dialogforum for ny økonomi:

Formålet med initiativet for en bred samfunnsdialog om behovet for en ny økonomi.

·       Ross Jackson, forfatter av boka Occupy World Street:
The Assault on People and Nature. Unmasking the Neoliberal Economic System and the Ruling Interests of the Corporatocracy

·        Jennifer Hinton, The Post Growth Institute:
Building Resilient Communities for Human Well-Being: Grassroots Responses to the Accelerating Social and Environmental Crises in Greece

·        Ross Jackson:
The Alternative: Realizing a Radical Economic and Political Reform for a Gaian World Order of Healthy Communities and Sovereign States

12.15 Lunsj

13.00 Hva en ny økonomi kan innebære: noen eksempler og perspektiver

·       Georgianna Keable, Fortellerhuset: www.legendhunting.wordpress.com
Legend Hunting – On foot to find stories of connection i North Norway

·       Camilla Skjerve-Nielssen, grunnlegger av Omstilling Norge:
Den internasjonale Transition-bevegelsen og Omstilling Sagene

·        Zivile Gedminaite-Raudone, leder av Baltic Sea Regions Ecovillage-prosjekt:
Developing Ecological Communities in Rural Areas in the Baltic Sea Countries: a Case of Regional Cooperation

·       Ove Jacobsen, professor i økologisk økonomi ved Handelshøgskolen i Bodø:
Økologisk økonomi: et paradigmeskifte innen økonomisk teori og praksis

·       Frederica Miller, sivilarkitekt i Gaia Arkitekter Oslo:
Bilder av framtiden

14.15 Hva må gjøres?

·         Parallelle gruppesamtaler

·         Oppsummering

16.00 Avslutning