Rapport fra møte 22 august 2012

(Skrevet av Jan Bang)
Vi har nettopp hatt et fint Åpent Møte denne uken. Det ble klart for meg at det er viktig å holde flyt på informasjon om hva som skjer, så dette nyhetsbrevet inneholder opplysninger om treff, kurs og seminarer som vi håper er av interesse for dere. 

Det nye styret har hatt sitt første møte og er i ferd med å utarbeide en handlingsplan for det neste året. Dette vil bli lagt frem på vårt neste Åpent Møte, onsdag den 17 oktober.

Vennligst noter datoen allerede nå, invitasjon, program og opplysninger kommer senere.

Innhold:
Informasjon fra Åpent Møte
Builders of a Sustainable Europe 07-14 September 2012, Oslo
10 økolandsbyer på 10 år i Norge Nordisk Permakulturtreff på Nesodden!
Ma Jo Bo dagsseminar 30 august

Informasjon som ble lagt frem på Åpent Møte denne uken

Naturmaling

Adrian ga oss en fin presentasjon av naturmaling og leirpuss. Les mer eller ta direkte kontakt:

www.naturmaling.no

Hurdal Økolandsby er klar for bygging

Hurdalsjøen Økolandsby har nå fått alt på plass, og tilbyr miljøvennlige hus i landsbyen. De har utarbeidet en fin brosjyre, ta kontakt direkte med Simen Torp eller sjekk det på hjemmesiden.

http://www.hurdalecovillage.no
http://www.aktiv-hus.no/

Fyresdal Økolandsby

En gruppe har satt sammen et forslag for å kjøpe Foldsæ skole I Fyresdal for å etablere en økolandsby. Ta kontakt med Olav Jensen for mer informasjon.

CHANGE THE WORLD International Workshop:
«CONCRETE TOOLS FOR WORLD CHANGERS, Builders of a Sustainable Europe «

07-14 September 2012, Oslo, NORWAY

We are having 20 participants from all over Europe covered by an EU Grundtvig Grant.
We are looking for the 10 norwegians that would like to have this training and valuable experience.
Don’t miss this opportunity!

(Norwegian nationals can participate but are not eligible for funding)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT / PARTICIPATORY
PROCESSES / COMMUNITY BUILDING /

LOCAL EMPOWERMENT

Dear friend,

Come to share information, tools and inspiration which will empower you to become more active towards a sustainable future:

Active citizenship, Sustainable Development, adaptation to Climate Change, Energy crisis and Peak Oil, mitigation of environmental impact, community building and local democracy/participation as well as gender equality.

The workshop will include a combination of inputs and concepts from different movements and concrete tools such as:
Permaculture Design, Ecovillage Development, Transition Towns Initiatives, and other innovative life-styles alternatives, based on concrete examples, group discussions, hands on activities, games and site exercises.

The program includes various activities regarding aspects such as:

  • Sustainable good practices in the city of Oslo, debates with representatives of local authorities and from the civil society.
  • Cultural Exchange and Integration.
  • Ecological, Social, Economical and Organizational aspects of Sustainability.
  • Visit of concrete projects regarding active citizenship initiatives and sustainable good practices in the city of Oslo, debates with representatives of local authorities and from the civil society.

This international workshop will be conducted in English.

Registration deadline for resident in Norway; 31. august 2012.

For further information:

http://world-changers.org/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=90


https://world-changers.org/portal/

10 ØKOLANDSBYER PÅ 10 ÅR I NORGE

Hvordan kan vi få det til?

TID: Mandag 17 september kl. 9.00 til 16.00 Hvor: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34

Et åpent seminar om etablering av økolandsbyer i Norge. Økolandsbyer er et svar på hvordan vi kan skape bærekraftige bosettinger som lever opp til klimamålene. Dessverre er realisering av slike prosjekter svært vanskelig i dagens samfunn. Det er gjennomført et prosjekt for å finne mulige modeller for lettere etablering av økolandsbyprosjekter i Norge. Formiddagen er et åpent seminar hvor deler av den internasjonale økolandsbybevegelsen -­‐ Global Ecovillage Network -­‐ forteller om hvordan økolandsbyer kan inngå i en strategi for å endre samfunnet i bærekraftig retning.

Etter lunsj er det en samling av planlagte og pågående økolandsby prosjekter i Norge. Målet for samlingen er å utveksle erfaringer med realisering av Økolandsbyer i Norge. På forhånd er det sendt ut en del spørsmål for å kartlegge erfaringer, samt foreslå gode modeller for etablering av økolandsbyer.

[box style=»blue announcement rounded» ]Åpent seminar:

9.00 Velkommen og introduksjon til dagen.
9.15 Ross Jackson -­‐ Global Ecovillage Network and Gaia Trust -­‐ Ecovillages as a strategy for a sustainable society.
10.30 Pause
10.45 Baltisk EU prosjekt: Ecovillages for sustainable rural development.
11.30 Presentasjon av Prosjektet: 10 Økolandsbyer på 10 år i Norge ved prosjektleder Frederica Miller
12.15 Lunsj

Verksted med inviterte deltagere.

Inviterte som har vært og er direkte involvert i etableringen av økolandsby prosjekter i Norge.

13.15 Innledning til gruppearbeid, grundigere introduksjon av Økolandsby prosjektet, foreløpige funn og rapportering.

13.45 Gruppearbeid. SWOT analyse -­‐ Hva er styrker, svakheter, stengsler og muligheter for etablering av økolandsbyer i Norge. Egne erfaringer, og tanker om fremtiden. Kvalitetssikring av rapporten.

15.00 Samling i plenum. Referat fra gruppearbeid.

16.00 Avslutning.

NB! Det tas forbehold om endringer i programmet.

Seminar og lunsj kr. 500.-­‐

Påmelding: Frederica Miller, Gaia-­‐Oslo as:

Vennligst ta direkte kontakt med Frederica skulle det vise seg at du ikke kan betale 500,-­‐ Nkr. Arrangør: NØF i samarbeid med Hurdal økolandsby og Telemark Økolandsby.

Norsk Permakulturforening Org. Nr. 980 712 087 Konto nr. 1254 05 18422 Hjemmeside: http://www.permakultur.no/
c/o Nina Bergitte Bentzen Vogtsgt.61.b 0477 Oslo

Norsk Permakulturforening
Org. Nr. 980 712 087 Konto nr. 1254 05 18422
Hjemmeside: http://www.permakultur.no/
c/o Nina Bergitte Bentzen Vogtsgt.61.b 0477 Oslo

Nordisk Permakulturtreff på Nesodden!

Invitasjon, program og påmelding.

Norsk Permakultur Forening arrangerer Nordisk Treff på Sletta Gård på Nesodden 21. til 23. September, 2012. Vi håper at mange vil komme. Ved å ha treffet på Sletta Gård, som utvikles av Frederica Miller og Julio Perez til å bli et Permakultur forskningssenter og institutt, får vi anledning til å se prosjekter som allerede er etablert, og høre om fremtidsplaner.

Sletta Gård, Jaerveien 65, Nesodden. Se www.gaiaoslo.no

Nordisk treff har alltid flere innlegg som gir anledning til en fordypelse i Permakultur tenkning og praksis. I tillegg er det inspirerende å treffe aktivister og høre om hva de driver med, utveksle erfaringer og få nye ideer. Sterkt anbefalt for alle!

Det er lagt inn god tid til pauser i programmet, det vil også bli fysiske aktiviteter, og mange korte anledninger til øvelser i gruppe dynamikk.

16 00. Kveld. Ankomst og kveldsmat.

18 00. Velkommen, logistikk, programmet. Vi blir enig om forandringer på programmet. Gjennomgang av referatet fra siste Nordisk Treff hvis det er ønskelig. Evaluering av Nordisk Årsskrift og ideer til neste utgave.

20 00.  Sosial tid, musikk. Hvis det kan organiseres badstu eller ”sweat lodge” gjør vi det!

Lørdag 18. juni

09 00. Velkommen. Introduksjon.

10 00.  Omvisning og forklaring på Sletta Gård. På samme tid vil den Norske Permakultur Forening ha et styremøte.

12 30. Lunsj

13 30. Nasjonale rapporter. Disse burde inkludere: Antall medlemmer i foreningen. Hvem sitter i styret. Diplomholdere. Kurs. Prosjekter. Seminarer, Konferencer, Miljøuker, Aktiviteter osv.

14 30. Nordisk institutt møte.

16 30. Diplomholdermøte. Det er dannet et diplomlaug av noen medlemmer, og det foreslås at Maria Svennbäck, Cathrine Dolleris og Karoline Nolsø Aaen inviteres til møtet for å diskutere dette. Mens dette pågår foreslås det treplanting eller annen praktisk aktivitet ute.

18 00. Kveldsmat og sosialkveld. Dette arrangeres i løpet av dagen.

Søndag 19. juni

09 00. Frokost.

10 00. Nordisk Årsskrift.

11 00. Nordiske Permakultur festivaler. Åpen samtale om hvordan Nordisk Treff forholder seg til Nordisk Festival. Vi håper på å få tilbakemeldinger fra årets festival, og noen ideer til neste års festival.

12 00. ”Open space” for spontane innlegg.

13 00. Lunsj.

14 00. Evaluering. Punkter til neste Nordisk Treff.

15 00. Avslutning

Mat

Alle måltider på fredag, lørdag og søndag blir felles måltider.

Ankomst

Kollektivtransport: Fra Aker Brygge, Oslo sentrum ta Nesoddbåten – Båt 601 – som går 32 minutter over hver time. Båten korresponderer med buss nr. 611 fra Nesoddtangen til holdeplass Rudsborg. Derfra er det 5 minutter å gå. Det tar ca 45 minutter fra Aker Brygge.

Bil: Fra E6/E18 ta av til Nesoddtangen, på Rv 156 mot nord. Kjør til dere ser «Nygårds Hage» på høyre side, på venstre side av veien er det en stikkvei med postkasser kjør inn der.

Pris

For hele årsmøtehelgen: 500,- NKr. inkludert mat. (Ikke mulig å delta uten mat.) For de som ikke er medlemmer av en Permakulturforening er prisen 750,- NKr. Medlemskap for 2012 er da inkludert.

For de som vil delta på bare deler av treffet, mat inkludert men uten overnatting:

Fredag 100,- Kr.
Lørdag 250,- Kr.
Søndag 200,- Kr.
For de som ikke er medlemmer av en Permakulturforening må det legges til 250,- NKr. Medlemskap for 2012 er da inkludert.

Barn halv pris og ingen behov for å bli medlem.

Overnatting

De som vil overnatte på gulvet inne bes ta med sovepose eller sengetøy og det vil koste 50,- Nkr per person.
De som foretrekker å ligge i telt eller bobil betaler 50,- per telt eller bil. Det er bra med plass på Sletta.
Barn går for halv pris.

Overnatting i gjesteværelsene på Sletta Gård koster 200,- per seng per natt. Ta med laken, dynetrekk og putevar. Tre værelser med totalt plass til 4 til 6 mennesker. Førstemann til mølla!

Det er også mulig å bestille overnatting på andre steder i området. Prisen er mellom 200,- Nkr og 800,- Nkr. per seng per natt. Ta kontakt med oss hvis dette er ønsket.

Påmelding

Til Jan Bang.

Ved påmelding vennligst gi tydelig beskjed om følgende:

  1. Når du/dere kommer og drar.
  2. Om dere vil overnatte på Sletta eller bruke telt, eller andre ordninger.
  3. Om du/dere har spesielle ma tbehov.
  4. Om dere kan bidra til programmet (musikk, sang, innlegg, hjelp medlem logistikken osv.).

Betaling kan gjøres direkte til Norsk Permakulturforening, konto 1254 05 18422. Det er viktig at dere merker innbetalingen ”Nordisk Treff 2012” .

Vi ønsker alle hjertelig velkommen, og gleder oss til et innholdsrikt NordiskTreff!