Neste Åpent Møte 29 april 2015

Norske Økosamfunns forening (NØF.)
www.okosamfunn.no – post&okosamfunn.no

Neste Åpent Møte

Alle er invitert til neste åpent møte
Onsdag 29. april, 2015 kl. 18.00 til 21.00 hos
Studieforbundet Solidaritet, Motzfeldsgate 1, Oslo.
www.studieforbundetso.no

Ta gjerne med venner og informasjon om spennende økoprosjekter og initiativer

Program og presentasjoner:
• Jan Bang leder møte og introduksjonsrunde.
• Introduksjonsrunde med Gunn Thu.
• Visualiseringsreise med Ann Ellsie Morger.
• Bærekraftige fellesskap med Arild Ydersbond.
• Helene Bøhler om LAND prosjektet.
• Laura Podoski om hennes besøk i Auroville.
• Lang pause med anledning til å bli kjent med hverandre.
• GEN 20 konferanse på Findhorn juli 2015, hvem vil dra?
• Arbeidsgruppe for Alternativ Messen. Idemyldring.
• Bee Dynamic, Baldron presenterer.
• Storbuan Økolandsby prosjekt, Ingunn Grande presenterer.
• Spontane innspill og oppdateringer om andre prosjekter fra de som er tilstede.
• Neste Åpne Møter, høsten 2015. Datoer og innhold.

Evaluering og møtet slutter kl. 21 00.

**Ta også en titt i aktivitetskalenderen på hjemmesiden.**

Organisasjonsnummer: 994 267 922 Bank konto Cultura Bank 1254 05 59390
Post og besøksadresse: c/o SO, Motzfeldsgate 1, 0187 OSLO