Paal Joachim Romdahl presenterer Oslo Spirituelle Filmklubb

Forenings møte 18 april 2012.

Paal Joachim Romdahl presenterer Oslo Spirituelle Filmklubb, og noen av filmene som er vist i filmklubben som:

«A New We» om 10 Økolandsbyer rundt i Europa og
«One Day On Earth» en film som har blitt tatt opp i alle land og vist i over 100 land på Earth Day 22 april.

For mer informasjon om Oslo Spirituelle Filmklubb se:

spirituellfilm.no