Åpent Møte – Norske Økosamfunns Forening 18 april 2012

18 april 2012 så var det åpent møte hos Studieforbundet Solidaritet i Oslo,  som støtter læringsprosesser, kurs og seminarer i  økolandsbyer, på økogårder, ute eller inne, i natur og kultur. studieforbundetso.no

Her er et kort referat med linker:

Studieforbundet hjelper til med pedagogisk utvikling, metoder, organisering og behovsbaserte studieplaner. 
 tel 99707301, ref.
Program på møte med presentasjon av følgende økosamfunnsprosjekter og tiltak:

Terje Fjellstad presenterte muligheter på gårdsbruk  i Trysil og ser mange mulighter, ta kontakt med 
Gården hans og andre gårder finner du også på gardsbruk.no

Ann Elsie Morger
fortalte om erfaringer fra Auroville Ecovillage i India. På wikipedia finnes mer info og mange linker.  Ann har også mange erfaringer med læringsmiljø og læringsmetoder i  økosamfunn og vi gleder oss til en temakveld om dette til høsten.

Se eget innlegg: Presentasjon av Auroville Ecovillage i India

Ann anbefalte frivillige bidrag til vår miljøkonto nr  1254.05.59390 i Cultura  sparebank. Nøf takker for alle bidrag og påminnelsen. Vi anbefaler også andre å åpne konto i Cultura og hjemmesiden www.cultura.no  med bladet pengevirke som har mange temanummer om økosamfunn.

Audun Gulliksen, presenterte mangfold innen permakulturell levemodell.

Se eget innlegg: Audun Gulliksen presenterer mangfold innen permakulturell levemodell.

Marianne Sevåg fortalte om Baldron og utvikling av økolandsby/ økogård på østlandet for folkeopplysning innen byggebiologi og miljøkurs.

Se eget innlegg: Marianne Sevåg forteller om Baldron og utvikling av økolandsby/ økogård på Østlandet for folkeopplysning innen byggebiologi og miljøkurs. Med innspill fra andre.

Jarle Fagerheim fortalte om fremdiften hos Sørum økogrend som planlegges ved Rånåsfoss i Akershus, se www.okogrend.no

Sondre P.Sheldon presenterte nettverkprosjektet LokalLink, kontakt Sondre på ansiktsboka.

Sondre Sheldom skriver om ”Lokal Link”

Lokal Link er et enkeltpersonsforetak som sikter mot å skape unike turopplevelser mellom kulturelle og historiske punkter av verdi for samtiden. Ideen er å knytte et mangfold av steder og virksomheter sammen ved hjelp av spesielt tilrettelagte vandreruter, hvor selve hjertet av det lokale er målet for reisen. Foretaket sikter også mot å skape kommunikasjon og samarbeid mellom linknende foretak som bygger på samme grunnfilosofi.

For de kommende sommermånedene vil virksomheten hovedsakelig være sentrert rundt Geilo og Halligdal, men målet er at prosjektet over tid vil omfatte et mangfold av kulturelt verdifulle destinasjoner, både i og utenfor Norge.

Jeg håper du vil følge med på utviklingen av Lokal Link. Vel møtt til vandring!»

www.facebook.com/LokalLink

Britt Marjan/ oliooo presenterte sitt ønske om borettslag og møteplasser.

Paal Joachim Romdahl presenterte Oslo Spirituelle Filmklubb.

Se eget innlegg: Paal Joachim Romdahl presenterer Oslo Spirituelle Filmklubb.

På hjemmesiden til www.natursamfunn.no finnes mer info og linker til økosamfunnsprosjektene i Norge og i resten av verden. Her ligger også presentasjon av flere prosjekter i Norske økosamfunns forening.

Jan Bang
ledet møte med 22 entusiastiske deltakere. Utover året planlegger vi flere åpne møter og besøk til økoprosjekter. Send oss gjerne prosjektbeskrivelser, erfaringer med metoder og tiltak som du vil dele.

Vi takker for flott møte og dei flotte initiativa til frivillig betaling til NØF på vår konto i Cultura nr 1254.05.59390 og til hjelp med hjemmesiden www.okosamfunn.no , ansiktsboka, blogger og alle dei flotte lokale linkene som gjør at vi finner hverandre  og kan lage mer økosamfunn.

Permakultur, økosamfunn, ørkenøkologi og mye mer!

Kibbutz Lotan in Israel invites everyone to a month long extreme Green Apprenticeship during the summer.

The one month extreme Green Apprenticeship is 16 July to 14 August 2012

And the one after that that overlaps living routes, is the  Intensive Green Apprenticeship  20 August – 12 October 2012.

General info starts here: http://www.kibbutzlotan.com/creativeEcology/ga/index.htm

Jeg var med og underviste same kurset ett par uker I vinter, og det er noe av det mest spennende jeg har vært med på! Jeg har vært involvert i utviklingen av Kibbutz Lotans Permakultur kurs siden 1990 årene, og de spesialiserer seg på bygging med leire, dyrking av grønnsaker og fredsarbeid med både Beduiner og Palestinere. De har utviklet kurs på universitetsnivå og er en aktiv medlem av Global Ecovillage Network.